ช่องทางการชำระเงิน

ธนาคารทหารไทย (TMB)
สาขา: เทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์
เลขที่บัญชี: 239-222-387-7
ชื่อบัญชี: นายสมศักดิ์ วัฒนวรรณเวชช์

ธนาคารยูโอบี (UOB)
สาขา: แพซิฟิก เพลส
เลขที่บัญชี: 795-164-414-9
ชื่อบัญชี: นายสมศักดิ์ วัฒนวรรณเวชช์

ธนาคารกสิกรไทย (KBank)
สาขา: อาคารซันทาวเวอร์ส
เลขที่บัญชี: 696-203-762-1
ชื่อบัญชี: นายสมศักดิ์ วัฒนวรรณเวชช์

กรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
สาขา: อาคารซันทาวเวอร์ส
เลขที่บัญชี: 348-130-072-4
ชื่อบัญชี: นายสมศักดิ์ วัฒนวรรณเวชช์

ธนาคารไทยพานิชย์ (SCB)
สาขา: อาคารซันทาวเวอร์ส
เลขที่บัญชี: 274-208-456-6
ชื่อบัญชี: ไวน์ดีดีไทยแลนด์
กระทำโดย นายสมศักดิ์ วัฒนวรรณเวชช์